گروه های درسی پایه چهارم 93-92
سرگروههای پایه چهارم آقای کریمی و خانم قیامی  
قالب وبلاگ

به نام خدا 

نمونه ي آزمون عملكردي پايه ي دوم

نوع آزمون ـ نمونه كار

موضوع آزمون: رياضي (جمع اعداد يك رقمي با حاصل جمع 10 ـ جمع اساسي نوع اول)   

زمان آزمون: 15 دقيقه

محل آزمون: كلاس درس

انتظارات:

ـ با استفاده از ني هاي پلاستيكي اعداد يك رقمي را نشان دهد.

ـ با استفاده از اعداد يك رقمي به حاصل جمع عدد 10 (دو رقمي) برسد.

ـ شكل اعداد يك رقمي و حاصل جمع دو رقمي را نشان دهد.

ـ شكل اعداد يك رقمي و حاصل جمع دو رقمي (10) را بكشد.

پيش نياز فراگيران:

ـ شناخت اعداد يك رقمي از صفر تا 9

ـ نمايش اعداد يك رقمي به كمك مداد رنگي

مقياس درجه­بندي آزمون

ـ كار خيلي خوب است و هيچ نيازي به نظارت ندارد. (4)

ـ كار خوب است و به ندرت احتياج به نظارت دارد. (3)

ـ كار قابل قبول است ولي احتياج به نظارت فراوان دارد. (2)

ـ كار ضعيف است و غلط­هاي زيادي دارد. (1)  


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 11:45 ] [ خانم الهه قیامی ]

به نام خدا

نوع آزمون عملكردي (نمونه كار)         موضوع آزمون: اجتماعي /پايه سوم                 تاريخ آزمون:  ارديبهشت ماه               زمان آزمون: 20 دقيقه


نام و نام خانوادگي:                                       نام دبستان:                             نام شهرستان:                           نام استان:  

دستور كار:

در چه فصلي از سال هستيم؟ .........................

اگر بخواهيد در اين فصل با وسيله نقليه شخصي با اعضاي خانواده ات به ديدار آشنايانتان در شهر ............................. استان .................. برويد.

فكر مي كنيد بايد از چه استان هايي عبور كنيد.

(مسير شهر خود را روي نقشه نشان دهيد.)

در اين سفر سه روزه فقط مي تواني از جاهاي ديدني يكي از اين استان ها ديدن كنيد. شما كدام استان را انتخاب مي كنيد. (دليل خود را بنويسيد) .

 بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 11:44 ] [ خانم الهه قیامی ]

به نام خدا

نوع آزمون عملكردي

موضوع آزمون: درس علوم پايه چهارم (مقايسه مخلوط و محلول)

زمان آزمون: 15 دقيقه              فعاليت : گروهي

نام اعضاي گروه:

1ـ                           2ـ                              3ـ

وسایل مورد نیاز: قاشق، لیوان، آب، نشاسته و شکر

دستور کار:

الف: با مواد موجود یک  مخلوط و یک محلول درست کنید.

ب: مدتي صبر كنيد. پس از مشاهده مخلوط ها، تفاوت اين دو مخلوط را با هم مقايسه كنيد.

 

نظر معلم پس از پایان کار:

معیـــــار

مقیاس

در حد انتظار

نزدیک به انتظار

كمتر از انتظار

نیاز به تلاش

1.   آزمایش مخلوط و محلول را درست انجام داده اند.

 

 

 

 

 

2.   مخلوط­ها را مقایسه کرده و نتیجه را درست نوشته­اند.

 

 

 

 

 

 

4: فراگير به طور منطقي و علمي با فعاليت برخورد كرد و در ارائه ي آن از انواع روش هاي موثر استفاده مي كند. (در حد انتظار)

3: دانش آموز در سازماندهي فعاليت موفق بود ولي در ارائه موفق نبود. (نزديك به انتظار)

2: دانش آموز در انجام فعاليت مشكل داشت. (كمتر از انتظار)

1: دانش آموز فعاليت را انجام نداد. (احتياج به تلاش زياد) 

 بقیه در ادامه مطلب

به نام خدا

نوع آزمون عملكردي

موضوع آزمون: درس جغرافي پايه پنجم ( همسايه هاي ايران)

زمان آزمون: 20 دقيقه             فعاليت : فردي

 

بقیه در ادامه مطلب
 


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 11:42 ] [ خانم الهه قیامی ]

به نام خدا

نوع آزمون عملكردي

موضوع آزمون: درس علوم پايه چهارم (مقايسه مخلوط و محلول)

زمان آزمون: 15 دقيقه              فعاليت : گروهي

 


نام اعضاي گروه:

1ـ                           2ـ                              3ـ

وسایل مورد نیاز: قاشق، لیوان، آب، نشاسته و شکر

دستور کار:

الف: با مواد موجود یک  مخلوط و یک محلول درست کنید.

ب: مدتي صبر كنيد. پس از مشاهده مخلوط ها، تفاوت اين دو مخلوط را با هم مقايسه كنيد.

 

نظر معلم پس از پایان کار:

معیـــــار

مقیاس

در حد انتظار

نزدیک به انتظار

كمتر از انتظار

نیاز به تلاش

1.   آزمایش مخلوط و محلول را درست انجام داده اند.

 

 

 

 

 

2.   مخلوط­ها را مقایسه کرده و نتیجه را درست نوشته­اند.

 

 

 

 

 

 بقیه در ادامه مطلب

4قیامی


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 11:39 ] [ خانم الهه قیامی ]

به نام خدا

نمون برگ طراحي تكليف عملكردي(تلفيق علوم و هنر)

نام و نام خانوادگي : ..................................                              موضوع : علوم : بخش گياهان

شيوه اجرا : فردي                                                            تاريخ : .................................

هدف كلي : شكل سازي با برگهاي خشك                              مدت زمان آزمون :   َ30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         ارزشيابي تكليف عملكردي با استفاده از مقياس نگاره اي

          كيفيت كاردانش آموز در انجام تكليف را با علامت R  مشخص مي شود .

 

       كار خيلي خوب وخلاق است                كار خوب و خلاق است اما                          كار قابل قبول است                              كار ضعيف است .

  و به هيچ نظارتي نياز ندارد.                   گاه به گاه در اجرا نياز به                           اما احتياج به نظارت                           

                                                                      نظارت دارد .                                               فراوان دارد .

   ارزيابي نهايي معلم : ...............................................................................................

   ...................................................................................................................

 

به نام خدا

نوع آزمون عملكردي (شناسايي)                          موضوع آزمون: علوم پايه اول (بخش گياهان)

محل آزمون: كلاس                      زمان آزمون: 20 دقيقه

 


 

نام و نام خانوادگي :

دستور كار: شكل هاي پايين صفحه را پس از قيچي كردن به صورت يك گياه كامل مرتب كن و در قاب زير بچسبان . اگر دوست داشتي رنگ آميزي كن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نظر معلم پس از پایان کار:

معیـــــار

مقیاس

در حد انتظار

نزدیک به انتظار

كمتر از انتظار

نیاز به تلاش

1ـ قسمت هاي مختلف گياه را تشخيص داده است.

 

 

 

 

 

2ـ  قسمت هاي مختلف گياه را به ترتيب كنارهم چسبانده است.

 

 

 

 

 

3ـ در انجام كار علاقه نشان مي دهد.

 

 

 

 

 

4ـ به تميزي در حين كار توجه داشته است.

 

 

 

 

 

%

 

به نام خدا

نوع آزمون عملكردي

موضوع آزمون: درس جغرافي پايه چهارم (شناخت جلگه هاي معروف، آب هاي جنوب و شمال كشور و كويرها

زمان آزمون: 20 دقيقه             فعاليت : گروهي

 


نام اعضاي گروه:

1ـ                           2ـ                              3ـ

وسایل مورد نیاز هر گروه: نقشه­ی خام کشور، مداد رنگی

 


دستور کار:

روی نقشه رنگ کنید:

الف-  آب­های شمال و جنوب کشور

ب- جلگه­های شمال، جنوب و جلگه­ی زاینده رود

ج-  نام هر یک از قسمت ها را نیز روی آن بنویسید.

د- برای نقشه خود راهنما بکشید.

راهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر معلم پس از پایان کار:

معیـــــار

مقیاس

در حد انتظار

نزدیک به انتظار

كمتر از انتظار

نیاز به تلاش

1.   آب­ها و جلگه­ها را صحیح رنگ کرده­اند.

دانش­آموز 1

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش­آموز 2

دانش­آموز 3

2.   درست نامگذاری کرده­اند.

دانش­آموز 1

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش­آموز 2

دانش­آموز 3

3.   راهنمای نقشه را درست کشیده­اند

دانش­آموز 1

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش­آموز 2

دانش­آموز 3

4.   در انجام کار همه­ی اعضای گروه مشارکت داشته­اند.

دانش­آموز 1

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش­آموز 2

دانش­آموز 3

 

 

[ سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 11:35 ] [ خانم الهه قیامی ]

به نام خدا

 

 

نوع آزمون عملكردي (نمونه كار)          موضوع آزمون: رياضي (ساخت مكعب مستطيل)     

زمان آزمون: 15 دقيقه                                      پايه:سوم

 


نام اعضاي گروه:

1ـ                        2ـ

ابزار كار:خط كش/قيچي/مقوا/چسب/مدادرنگي

دستور كار:

فرزندم، با وسايلي كه روي ميز است، يك مكعب مستطيل درست كن كه اندازه (ابعاد) ضلع هاي آن 2، 4و 6سانتي متر باشد.

مكعب مستطيل ساخته شده از چند مستطيل درست شده است؟

مستطيل هاي هم اندازه را همرنگ كن.

با همرنگ كردن مستطيل ها چه نتيجه اي مي گيري؟ -------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مكعب مستطيل ساخته شده را به برگه ات وصل كن.

 

 

 

نظر معلم پس از پايان فعاليت:

معيار

مقياس

در حد انتظار

نزديك به انتظار

كمتر از انتظار

نياز به تلاش بيشتر

1ـ در اندازه گيري ضلع ها و تا زدن آن دقت كافي دارد.

 

 

 

 

2ـ مستطيل هاي هم اندازه را به درستي رنگ آميزي مي كند.

 

 

 

 

3ـ نمونه ساخته شده را به برگه وصل كرده، ارائه مي دهد.

 

 

 

 

4-درنتيجه گيري به درستي اشاره اي به ويژگي هاي مكعب مستطيل دارد.

 

 

 

 

4: فراگير به طور منطقي و علمي با فعاليت برخورد كرد و در ارائه ي آن از انواع روش هاي موثر استفاده مي كند. (در حد انتظار)

3: دانش آموز در سازماندهي فعاليت موفق بود ولي در ارائه موفق نبود. (نزديك به انتظار)

2: دانش آموز در انجام فعاليت مشكل داشت. (كمتر از انتظار)

1: دانش آموز فعاليت را انجام نداد. (احتياج به تلاش زياد) 

به نام خدا

 

نوع آزمون عملكردي (نمونه كار)          موضوع آزمون: رياضي (ساخت مكعب مستطيل) پايه سوم

زمان آزمون: 15 دقيقه

 


 

نام اعضاي گروه:

1ـ                             2ـ

ابزاركار:يك نمونه برگ حسن يوسف/مدادوكاغذ شطرنجي به ابعاديك سانتي متر مربع

دستور كار:

مساحت يك برگ حسن يوسف را با استفاده از كاغذ شطرنجي زير حساب كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه برگ مورد نظر را در جاي سفيد به كاغذ وصل كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر معلم پس از پايان فعاليت:

 

معيار

مقياس

در حد انتظار

نزديك به انتظار

كمتر از انتظار

نياز به تلاش بيشتر

1ـ برگ را روي كاغذ شطرنجي دوركشي مي كند.

 

 

 

 

2ـ نمونه برگ مورد استفاده را به برگه دانش آموز وصل مي كند.

 

 

 

 

3ـ مساحت برگ را به درستي محاسبه كرده است.

 

 

 

 

 

4: فراگير به طور منطقي و علمي با فعاليت برخورد كرد و در ارائه ي آن از انواع روش هاي موثر استفاده مي كند. (در حد انتظار)

3: دانش آموز در سازماندهي فعاليت موفق بود ولي در ارائه موفق نبود. (نزديك به انتظار)

2: دانش آموز در انجام فعاليت مشكل داشت. (كمتر از انتظار)

1: دانش آموز فعاليت را انجام نداد. (احتياج به تلاش زياد) 

 

به نام خدا

نمون برگ طراحي تكليف عملكردي

نام و نام خانوادگي :...............................

هدف كلي : شناسايي نشانه ي  اٌ از او                                                                           وسايل مورد نياز : مداد قرمز ، مداد سياه ، پاكن

 


شرح فعاليت : جمله هاي زير را بخوان . اكنون در جمله هاي زير كلمه هايي كه نشانه ي ( اُ    ــُــ ) دارند را در جدول به رنگ قرمز و كلمه هايي كه نشانه و صداي ( او و ) دارند را به رنگ سياه بنويس .

( اُ    ــُــ )

(او    و)

 

--------

 

--------

 

--------

 

--------

 

--------

 

--------

 

--------

 

--------

 

--------

 

--------

 

--------

 

--------

 

--------

 

--------

 

 

v  مراد در روستاي نور آباد مدير است .

v  اين سس تند ، شور بود .

v  نوشين از تنور دور است .

v  مردم با تور در دريا بودند .

v  منير اُستاد است .

v  مادر سبزي را آسوده شست .

v  باد دوده را برد.

v  او سرسره بازي را دوست دارد .

 

 

 

ارزشيابي تكليف عملكردي با استفاده از مقياس نگاره اي

كيفيت كاردانش آموز در انجام تكليف با علامت R  مشخص مي شود .

 


    كار خيلي خوب است                       كار خوب است اما                                         كار قابل قبول است                              كار ضعيف است و

و به هيچ نظارتي نياز ندارد.           در مواردي نياز                              اما اصلاحات زيادي        غلط هاي زيادي دارد.

                                                    به اصلاح دارد.                           نيازدارد.                


به نام خدا

نمون برگ طراحي تكليف عملكردي

نام و نام خانوادگي : ...............................................                          پايه : اول       تاريخ : ...........................    شيوه ي اجرا : فردي                         موضوع : زبان آموزي                       مدت اجرا :  َ 30

هدف كلي : روان خواني ، شناخت بيشتر نشانه ي (      ( هه ) ه ) همراه با بخش كردن كلمه ها                                 

وسايل مورد نياز : مداد سياه ، مداد رنگي

 


شرح فعاليت : فرزندم نوشته ي زير را بخوان . به جمله ها توجه كن سپس كلمه هايي را كه داراي نشانه ي (      ( هه ) ه )

هستند را با رنگ سبز مشخص كن .

اكنون با كشيدن ستاره هاي رنگي دور هر كلمه تعداد بخش ها را نشان بده .

 

 

[ سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 11:34 ] [ خانم الهه قیامی ]

 به نام خدا

 

 طراحي نمونه ي آزمون عملكردي پايه ي چهارم

 

 

 

 

نوع آزمون ـ نمونه ي كار

موضوع آزمون: هديه هاي آسمان (درس 10 به جاي ..... (آموزش تيمم)  

زمان آزمون:

محل آزمون: حياط مدرسه

وسايل موردنياز: خاك يا سنگ

 

هدف دانستني ها و مهارت ها: دانش آموز با شرایط وجوب و نحوه­ی انجام تیمّم آشنا می­شود.

 

انتظارات:

ـ آشنایی با تیمّم و احکام ضروری آن

ـ انجام تیمّم به شیوه­ی صحیح

ـ شناخت چیزهایی که می­توان بر آن­ها تیمّم کرد.

 

نگرش ها:         با علاقه و دقّت انجام می­دهد.

 

 

پيش نياز فراگيران:

شناخت دست چپ و راست

 

مقياس درجه­بندي آزمون

ـ كار خيلي خوب است و هيچ نيازي به نظارت ندارد. (4)

ـ كار خوب است و به ندرت احتياج به نظارت دارد. (3)

ـ كار قابل قبول است ولي احتياج به نظارت فراوان دارد. (2)

ـ كار ضعيف است و غلط­هاي زيادي دارد. (1)

 

به نام خدا

 

 

نوع آزمون عملكردي (نمونه كار)                  موضوع آزمون: هديه هاي آسماني                

 محل آزمون: حياط مدرسه                              زمان آزمون: 5 دقيقه

 

 


نام و نام خانوادگي :                                            كلاس:                    

 

 

دستور كار:

با امکانات موجود در حیاط مدرسه عمل تیمّم را انجام بده.

 

 

 

 

 

 

نظر معلم پس از پايان فعاليت:

 

معيار

مقياس

در حد انتظار

نزديك به انتظار

كمتر از انتظار

نياز به تلاش بيشتر

1ـ شرايط واجب تيمم را ذكر كند.

 

 

 

 

2ـ تيمم را با رعايت احكام آن انجام دهد.

 

 

 

 

3ـ با توجه به امكانات چيزهايي كه مي تواند بر آن تيمم كند را مشخص كند.

 

 

 

 

 

4: فراگير به طور منطقي و علمي با فعاليت برخورد كرد و در ارائه ي آن از انواع روش هاي موثر استفاده مي كند. (در حد انتظار)

3: دانش آموز در سازماندهي فعاليت موفق بود ولي در ارائه موفق نبود. (نزديك به انتظار)

2: دانش آموز در انجام فعاليت مشكل داشت. (كمتر از انتظار)

1: دانش آموز فعاليت را انجام نداد. (احتياج به تلاش زياد) 

 

 

۲۰/۱۱/۸۸
[ سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 11:31 ] [ خانم الهه قیامی ]

به نام خدا

 

نمونه ي آزمون عملكردي پايه ي سوم

 

 

 

 

نوع آزمون ـ نمونه ي كار

موضوع آزمون: علوم (بخش گياهان)

زمان آزمون: ¢ 120

محل آزمون: پارك (روش گردش علمي)

 

هدف دانستني ها و مهارت ها: از طريق مشاهده ي گوناگوني شكل آن ها پي ببرند. ريشه و برگ گياهان مختلف را مشاهده، مقايسه و طبقه بندي كنند. گل هاي مختلف را مشاهده و بر اساس گلبرگ ها طبقه بندي كنند. گزارش كار را بر اساس مشاهدات بنويسيد.

 

نگرش ها: به مشاهده مطالعه ي گياهان علاقمند شوند.

در فعاليت گروهي احساس مسئوليت كنند.

 

 

 

 

پيش نياز فراگيران:

ـ شناخت رگ برگ ها، گل برگ ها، ريشه و ...

ـ كار با ذره بين

ـ طبقه بندي را بر اساس يك ويژگي انجام دهد.

ـ داشتن رضايت نامه

 

مقياس درجه­بندي آزمون

ـ كار خيلي خوب است و هيچ نيازي به نظارت ندارد. (4)

ـ كار خوب است و به ندرت احتياج به نظارت دارد. (3)

ـ كار قابل قبول است ولي احتياج به نظارت فراوان دارد. (2)

ـ كار ضعيف است و غلط­هاي زيادي دارد. (1)‌

به نام خدا

 

 

نوع آزمون عملكردي (نمونه كار)          موضوع آزمون: علوم سوم، بخش گياهان       محل آزمون: پارك

                                                     زمان آزمون: ¢ 120

 

 


نام اعضاي گروه:

1ـ                                   2ـ                                        3ـ                                         4ـ

 

 

دستور كار:

 

الف) در گروه هاي 4 نفره­ي خود با مشاهده ي گياهان مختلف از انواع مختلف ريشه و گل يك نمونه تهيه كرده و در جدول نام گياه را بنويسيد، شكل هر قسمت را بكشيد. ( در صورت نياز از ذره بين مي توانيد استفاده كنيد.)

 

ب) هر كدام از گل­ها، برگ ها و ريشه­ي گياهان را در گروه طبقه بندي كنيد.

 

ج) با مقايسه­ي آن­ها ارتباط و اين تعداد گلبرگ­ها، رگ برگ­­ها و نوع ريشه­ي گياهان را در دو جمله بنويسيد.

 

 

نظر معلم پس از پايان فعاليت:

معیـــــار

مقیاس

در حد انتظار

نزدیک به انتظار

كمتر از انتظار

نیاز به تلاش

مراحل كار را به طور صحيح انجام داده اند.

 

 

 

 

 

در حفظ محيط زيست فعال هستند.

 

 

 

 

 

در فعاليت گروهي احساس مسئوليت كرده اند.

 

 

 

 

 

بين تعداد گلبرگ ها، نوع ريشه و رگ برگ ها ارتباط منطقي و عملي برقرار مي كنند.

 

 

 

 

 

 

4: فراگير به طور منطقي و علمي با فعاليت برخورد كرد و در ارائه ي آن از انواع روش هاي موثر استفاده مي كند. (در حد انتظار)

3: دانش آموز در سازماندهي فعاليت موفق بود ولي در ارائه موفق نبود. (نزديك به انتظار)

2: دانش آموز در انجام فعاليت مشكل داشت. (كمتر از انتظار)

1: دانش آموز فعاليت را انجام نداد. (احتياج به تلاش زياد) 

برگه ي دانش آموزان           نام و نام خانوادگي اعضاي گروه:             زمان شروع:

 


الف) جدول را كامل كنيد.

 

نام گياهان

شكل گلبرگ ها

شكل برگ ها

شكل ريشه

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

نمونه ها را بچسبانيد:

 

 

 

 

ب)

ما در گروه گل ها، برگ ها و ريشه ها را اين گونه طبقه بندي كرديم.

تعداد گلبرگ­ها                 نوع رگبرگ ها                                                 نوع ريشه ها

 

 

 

 

 


ج)

ما در گروه پس از انجام فعاليت هاي بالا به اين نتيجه رسيديم كه:

 

[ سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۸ ] [ 11:30 ] [ خانم الهه قیامی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

وبلاگ آموزشی
امکانات وب
داستان روزانه
center>


'گالری تصاویر سوسا وب تولز'>گالری تصاویر سوسا وب تولز

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس